77 Plots In Devanahalli

Plots In Devanahalli

77 Projects
Sort By :

Aditya Palm Grove

By: Sri Aditya HomesDevanahalli

PossessionDec, 2019

Property Price

26.13 Lacs

Manyata Earthsong

By: Manyata DevelopersDevanahalli

PossessionJan, 2020

Property Price

55 Lacs

Ozone Verdana

By: Ozone GroupDevanahalli

PossessionDec, 2019

Property Price

48 Lacs

Merusri Springs

By: Merusri Real StateDevanahalli

PossessionApr, 2019

Property Price

29.33 Lacs

Godrej Reserve Phase 2

By: Godrej PropertiesDevanahalli

PossessionJun, 2021

Property Price

On Request

Godrej Reserve Phase 1

By: Godrej PropertiesDevanahalli

PossessionOct, 2021

Property Price

33.59 Lacs

Godrej Plots

By: Godrej PropertiesDevanahalli

PossessionAug, 2021

Property Price

55 Lacs

Godrej Reserve

By: Godrej PropertiesDevanahalli

PossessionJun, 2021

Property Price

75 Lacs

White Stone Eligo

By: White Stone InfrastructureDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

On Request

Viva Sunshine Nest

By: Viva Property SolutionDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

8.25 Lacs

Vani Arow Win City

By: Vani PropertiesDevanahalli

PossessionFeb, 2012

Property Price

On Request

Valmark Devagiri Farm

By: Valmark Infra and RealtyDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

On Request

Unnathi Swasthi

By: Unnathi Group IndiaDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

16.5 Lacs

Unnathi Sunshine Palette

By: Unnathi Group IndiaDevanahalli

PossessionFeb, 2013

Property Price

On Request

Trans Square

By: Transcity DevelopersDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

On Request

Synergy One Icon City

By: Synergy OneDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

On Request

SS NRI Jalsa

By: SS New Lifestyle PropertiesDevanahalli

PossessionN/A

Property Price

5.4 Lacs

SRR Preserve

By: SRR HomesDevanahalli

PossessionNov, 2014

Property Price

14.34 Lacs

Sri Durga Enclave

By: Sri Durga PropertiesDevanahalli

PossessionJun, 2013

Property Price

On Request

SJ Green Meadows

By: SJ DevelopersDevanahalli

PossessionSep, 2018

Property Price

14 Lacs

Loading…